PIRKŠANAS NOSACĪJUMI

PASŪTĪŠANA

Interneta veikalā atlasiet produktus, kurus vēlaties iegādāties, un pievienojiet tos grozam. Atverot iepirkumu grozu, jūs varat pielāgot produktu daudzumu un izdzēst preces no iepirkumu groza. Kad visas preces ir pievienotas iepirkumu grozam, nospiediet DOTIES UZ KASI. Jāaizpilda visi lauki, kas apzīmēti ar *. Ja vēlaties piegādi, ir svarīgi norādīt arī piegādes adresi.

CENAS UN PASŪTĪŠANA

Visas mūsu (e-veikalā esošās) cenas ir norādītas eiro. Pēc pasūtījuma veikšanas jums tiks nosūtīts rēķins. Rēķins tiks nosūtīts pa e-pastu.

PIEGĀDES LAIKS UN TRANSPORTS

Preces piegādājam uz vēlamo adresi visā Igaunijā 3 darba dienu laikā pēc priekšapmaksas rēķina saņemšanas. Precīzs piegādes laiks tiks iepriekš saskaņots pa tālruni vai e-pastu. Preces tiks piegādātas darba dienās no plkst. 10 līdz 17.

PREČU ATGRIEŠANA

Preču atgriešana notiek saskaņā ar Igaunijas Republikā spēkā esošajiem likumiem. Sīkāku informāciju skatiet vispārējos pirkšanas noteikumos.

PRIVĀTUMS

Iepirkšanās mūsu interneta veikalā ir droša, jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām, tie tiks izmantoti tikai pasūtījuma izpildei un visu ar jūsu pasūtījumu saistīto problēmu risināšanai.

PĀRDEVĒJA TIESĪBAS

Eurowest CNC OÜ patur tiesības mainīt cenas.

PAPILDINFORMĀCIJA

e-pasts: info@beautyinstitute.ee; tālr: +372 511 8332

VISPĀRĪGIE PIRKŠANAS NOTEIKUMI, LĪGUMS UN ATBILDĪBA

Šie noteikumi un nosacījumi veido saistošu līgumu starp jums kā Eurowest CNC OÜ tīmekļa vietnes un tajā piedāvāto produktu abonentu un Eurowest CNC OÜ, Tartu apriņķis, Tartu pilsēta, Tartu pilsēta, Ujula tn 49-12, 51008, turpmāk — “Eurowest CNC OÜ”. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus. Tie attiecas arī uz visiem pasūtījumiem, kas veikti caur šo vietni vai saistībā ar to.
Eurowest CNC OÜ sniegtie piedāvājumi un produktu un pakalpojumu apraksti netiek uzskatīti par līguma daļu, un uz tiem neattiecas šie noteikumi. Produktu attēli ir ilustratīvi.

PRODUKTU PIEGĀDE IGAUNIJĀ

Visi jūsu pasūtītie produkti tiks nosūtīti uz galamērķi, ko norādījāt, kad veicāt pasūtījumu, izmantojot izvēlēto piegādes veidu.
Piegādes cena tiek aprēķināta automātiski un rēķinā tiek norādīta atsevišķi.
Preces pārdevējs veic piegādes Igaunijā uz norādīto adresi 3 darba dienu laikā pēc priekšapmaksas rēķina saņemšanas.
Eurowest CNC OÜ neatbild par preču piegādi, ja, norādot pasūtījumu, jūsu norādītā adrese ir nepareiza.
Eurowest CNC OÜ var pilnībā pēc saviem ieskatiem noraidīt jūsu pasūtījumus bez paskaidrojumiem.

INFORMĀCIJA PAR CENĀM

Cenas e-veikalā ir norādītas ar PVN.
Pasta pakalpojumu izmaksas tiek norādītas atsevišķi.
E-veikala valūta ir eiro.
Par e-veikalā pārdotajām precēm var norēķināties ar bankas pārskaitījumu, atsaucoties uz rēķinu.
Interneta veikals nav atbildīgs par citiem nodokļiem vai nodevām, kas jums var rasties un par kuriem jūs joprojām esat pilnībā atbildīgs.
Interneta veikals patur tiesības mainīt cenrādi pilnībā pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma visos gadījumos, izņemot gadījumus, kad pasūtījums ir apstiprināts, bet vēl nav izpildīts.
Pirkuma cena tiek apmaksāta iepriekš, izmantojot bankas saiti vai bankas pārskaitījumu.
Eurowest CNC OÜ ir personas datu atbildīgais pārzinis.
Pirkumu veikšanai e-veikalā var izmantot arī kuponu kodus, kurus var ievadīt, veicot apmaksu. Kuponu kodi tiek izplatīti interneta veikala reklāmās un mārketinga kanālos.

ATGRIEŠANAS TIESĪBAS

1. Izņemot gadījumus, kas norādīti 2. un 3. sadaļā, klientam ir tiesības atkāpties no līguma (atteikties no produktiem) 14 kalendāro dienu laikā pēc produktu saņemšanas.

2. Saskaņā ar parādniecības likuma (turpmāk — VOS) 53. panta 2. punkta 9. apakšpunktu atteikuma tiesības netiek piemērotas pārtikas produktu, dzērienu un/vai citu ikdienas patēriņa produktu iegādē, kas biežās un regulārās produktu piegādes reizēs tiek nogādātas uz patērētāja dzīvesvietu, darba vietu vai darbu.

3. Saskaņā ar VOS 53. panta 4. punktu 14 dienu atteikuma tiesības cita starpā neattiecas uz: – tādiem produktiem, kuru derīguma termiņš ātri beidzas vai kuri ātri bojājas; tādu slēgta iepakojuma produktu atgriešanu, kas nav piemēroti atgriešanai veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuri tiek atvērti pēc piegādes.- uz kuriem attiecas īpaši vai ieteicami uzglabāšanas apstākļi.

4. Lai atteiktos no līguma, Klients iesniedz Preču atgriešanas pieteikumu. Klients var iesniegt atgriešanas pieteikumu, nosūtot to uz Pārdevēja e-pasta adresi: info@beautyinstitute.ee vai nosūtot e-pastu uz Pārdevēja interneta veikalu. Pēc pieteikuma izskatīšanas, ņemot vērā Pārdevēja viedokli, klientam tiks paziņota atgriešanas adrese.

5. Atgrieztā prece nedrīkst būt bojāta, sabojāta vai lietota, un tai jābūt oriģinālajā izstrādājuma iepakojumā. Lai pārliecinātos par preces raksturu, īpašībām un darbību, Klients rīkojas ar produktu tikai tā, kā parasti to darītu veikalā. Izstrādājuma iepakojums ir rūpīgi jāatver, to nesabojājot. Pretējā gadījumā Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Klienta kompensāciju par preces vērtības samazināšanos.

6. Atgriežamās preces ir jānosūta Pārdevējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma pieprasījuma iesniegšanas. Produktu atgriešanas izmaksas sedz Klients.

7. Gadījumā, ja Klients ir atkāpies no līguma, atgriezis Produktus Pārdevējam un atgrieztie Produkti ir atbilstoši (tostarp saskaņā ar 2. un 3. punktu), Pārdevējs 14 dienu laikā pēc anulēšanas pieprasījuma iesniegšanas atlīdzina Klientam pasūtījuma izmaksas. Atmaksa Klientam tiek veikta uz to pašu norēķinu kontu, no kura tika pārskaitīta nauda par pasūtījumu.

8. Ja pēc preču atgriešanas tiek konstatēts, ka atgriešana neatbilst lietotāja līguma noteikumiem un nosacījumiem, nauda netiek atmaksāta. Ja prece ir bojāta vai tai ir materiāls bojājums(-i), kas nebija uzreiz atklājams ārējās apskates laikā un nav noticis atvēršanas laikā, vai ja prece ir nepareiza, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar Eurowest CNC OÜ pa e-pastu: info@beautyinstitute.ee.

PRETENZIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Interneta veikals ir atbildīgs par pircējam pārdoto preču neatbilstību vai trūkumiem, kas pastāvēja preces piegādes brīdī un kas tika konstatēti divus gadus pēc preču piegādes pircējam. Pirmajos sešos mēnešos pēc preces piegādes pircējam tiek uzskatīts, ka defekts pastāvēja piegādes laikā. Pircējam ir tiesības vēlākais divu mēnešu laikā sazināties ar interneta veikalu, nosūtot e-pastu uz info@beautyinstitute.ee.
Interneta veikals nav atbildīgs par defektiem, kas rodas pēc preču piegādes pircējam. Ja kādai no interneta veikalā iegādātai precei ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs interneta veikals, interneta veikals labo vai aizvieto bojāto preci. Ja preces nevar labot vai nomainīt, Interneta veikals pircējam atmaksās visas maksas, kas saistītas ar pirkuma līgumu. Interneta veikals uz patērētāja sūdzību atbild rakstiski vai rakstveidā reproducējamā formātā 15 dienu laikā.

DROŠĪBA

Interneta veikals pieliek visas iespējamās pūles, lai novērstu jebkādus drošības pārkāpumus, ieskaitot visu jūsu sniegto kredītkaršu informāciju. Interneta veikals arī pieliek visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu, ka katrs interneta veikala piegādātājs/apakšuzņēmējs vai partneris uztur arī turēto datu konfidencialitāti. Jūs esat pilnībā atbildīgs par savu lietotājvārdu un paroļu drošību un izmantošanu, kas nepieciešama, lai piekļūtu pakalpojumam vai kādai tā daļai. Katrs jūsu paroles lietojums tiek interpretēts kā jūsu ievadīts, un jūs esat atbildīgs par visām darbībām ar šo paroli.

PREČU PIEEJAMĪBA

Eurowest CNC OÜ patur tiesības apturēt, grozīt vai mainīt tiešsaistē pārdodamo preču sarakstu bez iepriekšēja brīdinājuma un bez jebkāda pamata.

CITI NOTEIKUMI

Nekas šajos noteikumos nedod trešajām personām nekādas priekšrocības vai tiesības izpildīt šī līguma noteikumus. Šie noteikumi veido visu līgumu starp jums un interneta veikalu, un tie aizstāj visus mutiskos vai rakstiskos līgumus vai citus paziņojumus. Interneta veikals patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pievienot vai grozīt šos Noteikumus un nosacījumus (tas neattiecas uz apstiprinātiem pasūtījumiem, kas vēl nav izpildīti). Šos noteikumus regulē Igaunijas Republikas likumi, un tie ir pakļauti Igaunijas Republikas tiesu sistēmas jurisdikcijai. Pirms pasūtījuma veikšanas jums jāpārliecinās, ka esat izlasījis un pilnībā sapratis šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@beautyinstitute.ee

Privacy Policy